Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за детски учители и директори на детски градини.

Тематична рамка:

Рисунките като проекция на детския когнитивен и социален опит. Възрастови характеристики на етапите в развитието на рисуването. Семантично пространство на цветовете в детските рисунки. Рисунката като диагностичен инструмент – приложение и интерпретация.

Програмата завършва с изработка на портфолио.

 • Брой учебни часове:
  8/16
 • Брой кредити:
  0,5/1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:

  kgetova@abv.bg; 0887 065330