Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители от начален етап.

Тематична рамка:
 • І фаза – Сътрудничеството между началния учител и родителите на учениците от класа. Условия за реализиране на сътрудничеството. Традиционни и нетрадиционни методи за индивидуална и групова работа на учителя с родителя/ите от класа.
 • ІІ фаза – Практическо използване на метода за групова работа – група за подкрепа на родителите в класа/училище. Същност на групата. Ресурси и мотивация на водещия групата. Развиване на умения у учителя от начален етап за водене на група за подкрепа на родителите с предварително подготвени материали за родителя.

Програмата завършва с презентация на групова работа.

 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  16/8
 • Брой кредити:
  1,06/0,5
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Райна Захариева
 • За контакт и заявки:

  rayna_zaharieva@abv.bg