Предназначение:

за начални учители във 2., 3. и 4. клас.

Тематична рамка:

Съвременни техники на обучение, стимулиращи и мотивиращи активното учене. Предпоставки за избор и съчетаване на техники на обучение в образователния процес по български език и математика. Дейности на ученика, организация на дейността, образователен резултат. Диференциране и индивидуализиране на образователния процес.

Програмата завършва с разработване и представяне на ученическо портфолио.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Станка Вълкова
  гл. ас. Юлияна Гарчева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720