Предназначение:

за начални учители, които проявяват интерес към проблемите на овладяването на комуникативна компетентност от учениците, работата с текстови задачи и интегративните тенденции в обучението по български език и математика.

Тематична рамка:

Комуникативна компетентност – психолингвистични, социолингвистични и лингвистични аспекти. Модел на обучение за разбиране и конструиране на текст. Пренос на уменията в обучението по математика – разбиране, решаване и съставяне на текстови задачи.

Програмата завършва с разработване и обсъждане на диагностичен инструментариум за проверка и оценяване на уменията на учениците във 2., 3. и 4. клас да разбират и конструират текст.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Станка Вълкова
  гл. ас. Юлияна Гарчева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720