Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за начални учители с познания за работа с Microsoft PowerPoint.

Тематична рамка:

Предварителна обработка и подготовка на мултимедийни материали – изображения, аудио и видео. Обработка на растерни изображения с графичен редактор GIMP. Създаване на интерактивни презентации с Microsoft PowerPoint.

Програмата завършва с разработване на дидактически материали.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  ас. инж. Владимир Петров
 • За контакт и заявки:

  mcavip@yahoo.com; 0879 994181