Предназначение:

за учители по български език и литература.

Тематична рамка:

ДОИ и реализацията им в новата структура на образованието. Особености на обновяването на учебното съдържание. Формиране на социолингвистични и езикови компетентности. Устно и писмено общуване – система на ученическите съчинения. Развитие на комуникативноречевата компетентност. Въвеждане на нови понятия по теми. Възможности за интегрални взаимодействия.

Програмата завършва с представяне и обсъждане на разработени по групи варианти на занятия.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  проф. дпн Росица Пенкова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720