Предназначение:

за учители от българските общности в чужбина.

Тематична рамка:

Българският език като предмет на изучаване и като език на обучение. Видове програми: за обучение по български език като първи и като втори език, за факултативно обучение на начално равнище, за неделно училище и пр. Тестове по български език за покриване на различни равнища на владеене на езика.

Програмата завършва с обсъждане на варианти на уроци.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:

  според учебния план, договорен с МОН (монофазни, двуседмични, едномесечни програми)
 • Време на провеждане:

  по договаряне с МОН
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  проф. дпн Росица Пенкова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720