Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители с трета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Теоретико-методологическа същност на диагностичната работа. Методика и организация на диагностичното изследване. ДОИ и европейските образователни стратегии – предпоставка за оценяване на резултатите от обучението.

Програмата завършва с обсъждане на тезисни варианти за писмена разработка по конкретен проблем.

 • Подготовка за:
  II ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  72
 • Брой кредити:
  4,8
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  проф. д-р Росица Пенкова
 • За контакт и заявки:

  r.penkova@abv.bg; 02 8080 720