Предназначение:

за учители с трета професионалноквалификационна степен, които проявяват интерес към проследяване на резултатите от обучението по история и цивилизация и организиране на обучението, съобразно с тях.

Тематична рамка:

Същност, методика и организация на диагностични изследвания в областта на историческото образование. Основания за избор на предмет на образователната диагностика – ДОИ за учебно съдържание и съвременните педагогически постановки за образователния процес. Специфика на диагностичната дейност в обучението по история и цивилизация. Подбор на адекватен диагностичен инструментариум. Методи за обработка на емпирични данни и начини за тяхното представяне. Коригиране на обучението на учениците, съобразно с получената диагностична информация.

Програмата завършва с обсъждане на проекти за диагностични изследвания на резултатите от обучението по история и цивилизация.

 • Подготовка за:
  II ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  64
 • Брой кредити:
  4
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720