Предназначение:

за ресурсни учители, учители и други педагогически специалисти с пета професионалноквалификационна степен, които работят с деца със специални образователни потребности в общообразователното училище.

Тематична рамка:

Особености на интегрираното обучение. Аспекти на диагностиката при работа с деца и ученици със СОП. Функции на консултирането в процеса на интегрирано обучение.

Програмата завършва с обсъждане на случаи от педагогическата практика.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Милен Замфиров
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720