Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по изкуство (изобразително изкуство, музика и хореография) с пета професионалнoквалификационна степен.

Тематична рамка:

История на изкуството. Видове, жанрове и направления в изкуството. Педагогически аспекти в обучението по изкуство.

Програмата завършва с обсъждане на проекти на участниците за теоретично изложение по конкретна тема.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1,06
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Мариета Савчева
 • За контакт и заявки:

  marieta_savcheva@abv.bg; 0879 994227