Предназначение:

за учители, които желаят да усъвършенстват преподавателската си практика и проявяват интерес към придобиване на пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Прилагане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и новите учебни програми по френски език. Планиране на образователния процес. Организационни форми на педагогическа дейност. Методи, средства и технологии на обучение. Контрол и оценка на знанията.

Програмата завършва с представяне и обсъждане на план на урок по френски език.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  гл. ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720