Предназначение:

за учители без професионалноквалификационна степен, които проявяват интерес към приложението на съвременни технологии в преподавателската си практика и се подготвят за придобиване на пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Съвременни тенденции в историческото образование. Обновяване на съдържанието, организацията и структурата на урока по история и цивилизация. Развиване на умения у учениците за работа с разнообразни източници; приложение на интерактивни техники. Музейна дидактика. Използване на потенциала на виртуалните музеи. Технология на съставяне на работни листове.

Програмата завършва с представяне и обсъждане на проекти за педагогически технологии, разработени от участниците.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  гл. ас. Бистра Стоименова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort