Предназначение:

за учители без професионалноквалификационна степен, които проявяват интерес към съвременни педагогически технологии и се подготвят за придобиване на пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и учебните програми по предметите от философския цикъл, по свят и личност и за гражданско образование. Приложение на интерактивни методи в педагогическата практика.

Програмата завършва с обсъждане на разработени от участниците проекти за педагогически технологии.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Захари Захариев
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720