Предназначение:

за учители по изкуство (изобразително изкуство, музика и хореография) без професионалноквалификационна степен, които желаят да усъвършенстват професионалните си умения.

Тематична рамка:

Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по изкуство и приложението им в учебните програми. Методи, средства и техники на обучение по предмета. Планиране и организация на образователно-възпитателния процес. Практически проблеми и постижения в обучението по изкуство. Програмата завършва с обсъждане на практически модели на участниците за решаване на конкретен методически проблем.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Мариета Савчева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort