Предназначение:

за учители по география с трета или втора професионално квалификационна степен и интерес към изследователската дейност.

Тематична рамка:
 • Модул І – Стратегия и приоритети на географското образование.
 • Модул ІІ – Новите нормативни документи  за училищното образование след 2017 г. (Закон, ДОС, Наредби),  новата учебна документация по география и икономика (Държавни образователни изисквания, учебни програми и учебници V-XII клас) и свързаните с това задачи на учителя.
 • Модул ІІІ – Методология и методика на педагогическо изследване (диагностично или иновационно).

Програмата завършва  с представяне на проект с изследователски и диагностичен (за II ПКС) или иновационен (за I ПКС) характер.

 • Подготовка за:
  I ПКС, II ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма, първа фаза
 • Брой учебни часове:
  48
 • Брой кредити:
  3
 • Време на провеждане:

  1–2 февруари 2020 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ, зала 324
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dpetkova@diuu.uni-sofia.bg;
  0898 791 807; 0879 994 218
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort