Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по професионална подготовка с трета или втора професионалноквалификационна степен (или с втори клас-квалификация), които преподават в направление „Транспорт и енергетика“.

Тематична рамка:

Планиране и организация на изследователската дейност, изследователски методи. Разработване на методически проект за изследователска дейност. Анализ на резултатите. Представяне на изследване (писмена разработка, статия и др.).

Програмата завършва със защита на проект с изследователски характер.

 • Подготовка за:
  II ПКС, I ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  8/40
 • Брой кредити:
  0,5/2,6
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:

  ас. инж. Здравка Костадинова
 • За контакт и заявки:

  zdravkakostadinova@abv.bg; 0889 416115