Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по информатика и информационни технологии без професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Държавни образователни изисквания за учебно съдържание и учебни програми по ИИТ. Анализ на учебници и учебни помагала. Организация и планиране на образователния процес. Интеграция и междупредметни връзки.

Програмата завършва с обсъждане на варианти за планиране на теми от учебното съдържание.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  8
 • Брой кредити:
  0,5
 • Време на провеждане:
  септември 2015
 • Място на провеждане:
  ДИУУ и по заявка
 • Ръководител:
  ас. инж. Владимир Петров
 • За контакт и заявки:

  mcavip@yahoo.com; 0879 994181