Предназначение:

за учители по география без професионално квалификационна степен; за новоназначени или преподаващи по втора специалност.

Тематична рамка:
 • Модул І – Стратегия и приоритети на географското образование и свързаните с това задачи на учителя. Новата учебна документация като носител на стратегията.
 • Модул ІІ – Образователни технологии за развитие на географска култура. Конструиране на методически варианти на типове уроци.
 • Модул ІІІ – Възможности за използване на информационно-комуникационни технологии в обучението по география. Конструиране на методически варианти за прилагане или интегриране на ИКТ в обучението по география.

Програмата завършва с конструиране и обосноваване на типове уроци, вкл. с използване на ИКТ.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Комплексен курс
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dpetkova@diuu.uni-sofia.bg;
  0898 791 807; 0879 994 218
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort