Предназначение:

за учители по математика без професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Прилагане на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и новите учебни програми по математика. Планиране на образователния процес; организационни форми на педагогическата дейност; методи, средства и технологии на обучението; контрол и оценка на знанията; новата парадигма в обучението и в оценяването по математика.

Програмата завършва със защита на проект за реализиране на избран тип урок.

Виж също:

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Николина Георгиева
 • За контакт и заявки:

  доц. д-р Николина Георгиева
  nic_g@abv.bg, 0889 559563