Предназначение:

за учители по математика, преподаващи 5-12 клас

Тематична рамка:

Иновативни идеи за усъвършенстване структурата на урока по математика. Теоретични постановки на уеб базираното и проектно базираното обучение и примерни задания. Е-дидактика на обучението по математика. Изработване на уеб и проектни задания. Иновативни модели на уроци по математика чрез такива задания.

Програмата завършва с дискусия по проблематиката.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Николина Георгиева
 • За контакт и заявки:

  nic_g@abv.bg; 0889 559563