Предназначение:

Придобиване на квалификация по методика на преподаване на БДП на деца и ученици.

Тематична рамка:

Техники на целеполагане. Същност на системата от цели на обучението по БДП в детската градина и СОУ. Технология на обучението по БДП в детската градина и СОУ. Психофизиологически особености на децата и учениците като участници в пътното движение.

 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  32
 • Брой кредити:
  2
 • Време на провеждане:

  4 септември 2019 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  ас. инж. Здравка Костадинова
 • За контакт и заявки:

  zdravkakostadinova@abv.bg; 0889 416115