Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за придобиване на професионална правоспособност.

Тематична рамка:

Обучението се провежда по учебен план разработен от МОН.

Програмата завършва с изработване  и защита на индивидуален курсов проект. Успешно защитилите получават удостоверение по образец съгласно ПМС №215/12.08.2004 г. с начислени кредити и равнище на постижение.

 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  32
 • Брой кредити:
  2,1
 • Време на провеждане:

  I фаза: 20-21 септември
  II фаза: по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  ас. инж. Здравка Костадинова
 • За контакт и заявки:

  zdravkakostadinova@abv.bg; 0889 416115