Предназначение:

за учители по изкуствата (изобразително изкуство, музика и хореография) и физическо възпитание и спорт, които преподават от 1 до 12 клас.

Тематична рамка:

Съвременни образователни технологии. Опитно-изследователската дейност на учителя по изкуства и физическо възпитание и спорт. Умения за представяне на собствени добри емпирични практики. Метологически и технологични аспкти в обучението. Културни и социални взаимодействия в обучението по изкуства и физическо възпитание и спорт.

Специализацията завършва със защита на дипломна работа.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Мариета Савчева
 • За контакт и заявки:

  msavcheva@diuu.uni-sofia.bg; 0879 994227