Предназначение:

за учители по география и икономика.

Тематична рамка:

 • I модул – Добрата практика в географското образование.
 • II модул – Изисквания за писане на статия. Анализиране на стати за: проведено географско изследване; проведено педагогическо изследване; представяне на добра практика от учители по география.
 • III модул – Представяне на собствена добра практика.

Програмата завършва с представяне на:

 1. критичен анализ на статия или
 2. идеи за собствена статия.
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:

  доц. д-р Даниела Ангелова-Ганчева
 • За контакт и заявки:

  dpetkova@diuu.uni-sofia.bg; 0879 994218