Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по професионална подготовка и бит и технологии с четвърта професионално-квалификационна степен.

Тематична рамка:

Съвременни образователни технологии. Психолого-педагогически проблеми на общуването. Общуване и конфликти. ИКТ в образованието. Научно-изследователската работа на учителя. Дидактика на учебния процес по технически и технологични дисциплини Методология на технически и технологични дисциплини. Интегративни тенденции между теория и практика по професията.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Едногодишна специализация
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:

  16 януари 2016 г. – 16 януари 2017 г.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Даниела Миткова
 • За контакт и заявки:

  гл. ас. Светлана Янкова
  svetla_yankova70@abv.bg; 0879 929688
  ас. инж. Здравка Костадинова
  zdravkakostadinova@abv.bg; 0889 416115
  ас. инж. Магдалена Цонева
  magi.education@abv.bg
  0888 166969; 0877 116933