Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

В програмата на курса са включени тренинги по Орф-педагогика с децата, нов репертоар за пеене и хореография, семинар за музикалността, обмяна на опит за форми на работа в детската градина и др.

Такса участие: 50 лв. Превежда се по банковата сметка на Национален форум „Орфеева дарба“:

Общинска банка АД, BIC SOMBBGSF, IBAN BG 84SOMB 91301012877501.

Фактури се издават при регистрацията на участниците на 6 февруари 2015 година от 9 до 10 часа в ДИУУ – София.

Заявки се приемат до попълване на местата.

Моля, в заявките посочвайте следната информация:

 • собствено име, презиме, фамилия;
 • населено място и месторабота;
 • образование;
 • музикалнопедагогически стаж;
 • квалификационна степен;
 • телефон и ел. адрес за контакт.

Курсът завършва с издаване на удостоверение. За издаване на удостоверението е необходимо да носите със себе си дипломата за завършено образование.

Нощувки може да бъдат резервирани в Общежитието на ДИУУ – бул. „Цар Борис III“ №224, 0879 994 188, Ирена Нешева.

 • Вид:
  Практикум
 • Брой учебни часове:
  16
 • Време на провеждане:
  6-7 февруари
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  проф. дпн Галина Стоянова
 • За контакт и заявки:

  orfeeva.darba@abv.bg
  проф. дпн Галина Стоянова; 0887 137119
  Венера Мирчева; 0898 614217