Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по икономика в професионални гимназии и в СОУ

Тематична рамка:

Методи и техники на Едуард де Боно за формиране и развитие на нестандартното мислене. Проектирането им в средното училище в обучението по икономика. Професионалните компетенции по икономика в контекста на техниките на Едуард де Боно за развитие на творческото мислене. Положителни ефекти. Триединна вербална пътна карта на учителя. Три педагогически истории за професионалните компетенции по икономика.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  8/16
 • Брой кредити:
  1,06/1,6
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Славка Ненова
 • За контакт и заявки:

  slavka.nenova@abv.bg; 0887 361170