Предназначение:

за учители по икономика в професионални гимназии и в СОУ

Тематична рамка:

Методи и техники на Едуард де Боно за формиране и развитие на нестандартното мислене. Проектирането им в средното училище в обучението по икономика. Професионалните компетенции по икономика в контекста на техниките на Едуард де Боно за развитие на творческото мислене. Положителни ефекти. Триединна вербална пътна карта на учителя. Три педагогически истории за професионалните компетенции по икономика.

 • Вид:
  Монофазна програма; тематичен курс
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. дпн Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  snenova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 361170