Предназначение:

за учители по икономически дисциплини и за всички, които проявяват интерес към разглежданата проблематика.

Тематична рамка:

Педагогическото майсторство – разпознаване и структура. Практическото мислене в обучението по икономика – нетрадиционен педагогически подход (Начини да бъдем „прави“? Начини да „грешим“? „Начини да „разбираме“? Специфика на педагогическите техники и инструменти на учителя. Как да бъдем различни и интересни в педагогическата дейност?

Програмата завършва с представяне на педагогически техники за развитие на практическото мислене на ученика.

 • Вид:
  Монофазна програма; тематичен курс
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. дпн Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  snenova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 361170