Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Предназначение:

За учители с интереси към използване на информационните технологии в учебния процес.

Тематична рамка:

Разработване на компютърни дидактически материали.  Компютърна графика, анимация и мултимедия. Интегриране на ИКТ в обучението. Работа с интерактивна бяла дъска. Интернет базирани  ИК технологии. Дистанционно обучение и електронни тестове. Индивидуализиране на процеса на учене чрез ИКТ. Педагогически взаимодействия. Опитно-изследователската дейност на учителя.

Специализацията завършва със защита на дипломна работа. Успешно защитилите получават документ за едногодишна следипломна специализация и за ІІІ ПКС.

 • Вид:
  Едногодишна специализация за III ПКС
 • Брой учебни часове:
  208
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ и по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Даниела Миткова
 • За контакт и заявки:
  danielamitkova@mail.bg; 0879 994231