Предназначение:

за детски учители и директори без професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Сравнителен анализ на утвърдени от МОН образователни програми в контекста на ДОИ. Цели, организация и планиране на образователните взаимодействия. Форми на педагогическо взаимодействие. Методика на работа по образователни направления. Предварителна подготовка. Система за работа с учебни помагала. Възможности за преструктуриране на учебното съдържание. Измерване на резултатите от образователния процес по направления.

Програмата завършва с обсъждане на конкретни педагогически практики за организация на образователния процес в детската градина.

 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Катя Гетова
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720