Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x

Курс на хибридно (присъствено и дистанционно електронно обучение)  за подготовка на кандидати за V ПКС по „Управление на образованието“.

Предназначение:

за директори на училища и детски градини, пом. директори, както  и други ръководни кадри от системата на образованието, които все още нямат ПКС и са се записали за включване в изпитната процедура (подготовка на кандидати за V ПКС).

В обучението могат да се включат и мениджъри, които притежават ПКС, но желаят да усъвършенстват управленската си подготовка, както и учители, които имат перспектива за заемане на ръководни длъжности и/или проявяват интерес към училищния мениджмънт.

Тематична рамка:

Същност, цели и принципи на училищния мениджмънт, дефиниране на училището като организация, законово-нормативна рамка, образователни стандарти (Държавни образователни стандарти), организационно-управленска структура, правилници и длъжностни характеристики, учебни планове, учебни програми и годишни разпределения, иновационно развитие, проекти по европейски и национални програми, човешки ресурси, перманентно обучение и квалификация на педагогическия персонал и други теми на изпитната програма за V ПКС по „Управление на образованието“.

Цената на обучението е 60 лв.
 • Подготовка за:
  V ПКС
 • Вид:
  Монофазна модулна програма
 • Брой учебни часове:
  20
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:

  5-7 юли 2018 г., 11 ч.
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Чавдар Катански
 • За контакт и заявки:

  Нина Кожушкова; 02 8080 733
  nbog@abv.bg