Предназначение:

за учители по икономически дисциплини и за всички, които проявяват интерес към разглежданата проблематика.

Тематична рамка:

Европейска кредитна система в професионалното образование и обучение- предпоставки за нейното създаване, същност, основни понятия. Въвеждане на кредитна система в професионалното образование и обучение. Връзка на кредитната система в България с ДОИ, с НКР и с ЕКР. Валидиране на професионални компетенции по професия и част от професия.

Програмата завършва с устни индивидуални проекти за описание на собствена педагогическа практика по въпрос от тематичната рамка

.

 • Вид:
  Полифазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ/по заявка
 • Ръководител:
  доц. д-р Славка Ненова
 • За контакт и заявки:

  snenova@diuu.uni-sofia.bg; 0887 361170