Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по математика с пета професионалноквалификационна степен.

Тематична рамка:

Частнонаучни и дидактически аспекти на основни въпроси от алгебра и геометрия в контекста на Държавните образователни изисквания и новите учебни програми. Конструиране на варианти за изучаване на обобщени теми от учебното съдържание по математика.

Програмата завършва със защита на разработен проект на учебно съдържание по математика.

 • Подготовка за:
  IV ПКС
 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  5-6 април
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:

  доц. д-р Николина Георгиева
 • За контакт и заявки:

  доц. д-р Николина Георгиева
  nic_g@abv.bg; 0889 559 563
  Нина Кожушкова
  nbog@abv.bg; 02 8080 724