Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за педагогически специалисти (учители, възпитатели, директори и др.), работещи в детските градини, училищата и центровете за личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование.

Тематична рамка:

Постигане целите на ДОС за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование (Наредба №13, МОН), пътища за осъществяване, резултати от обучението и институционални политики за подкрепа в системата на предучилищното и училищното образование.

 • Подготовка за:
  III ПКС
 • Вид:
  Едногодишна следдипломна квалификация
 • Брой учебни часове:
  200
 • Време на провеждане:

  април 2017 – април 2018
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Захари Захариев
 • За контакт и заявки:

  Ива Петрова: 02 8080720
  iva5rova@abv.bg