Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение

за директори, учители, възпитатели, педагогически специалисти.

Тематична рамка

В този уебинар ще получите информация за теорията и методиката на позитивното образование, които се основават на съвременни изследвания на позитивната психология. Последните тенденции в педагогическата практика ще бъдат представени в следните теми: теория и практика на позитивното образование; нови стратегии и техники за академично и педагогическо оценяване на учениците в 21. век; нови стратегии и методи за подобряване на взаимоотношенията учител – ученици и родители; нови стратегии и техники за справяне с тормоза и насилието в училище; видеоматериали на успешни практики на позитивно образование в Германия, Австралия, САЩ, Франция, Финландия и др.

Такса: 60 лв.
За подробна информация: http://www.madara.bas.bg/modern_education.html

 • Вид:
  Уебинар
 • Време на провеждане:

  28–29 март от 14,00 до 16,15 ч.
  1 април от 10,00 до 15,00 ч.
 • Ръководител:

  д-р Стефания Димитрова
 • За контакт и заявки:

  cirec@cirec.eu
  0878 468 582