Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение

за директори, учители, възпитатели, педагогически специалисти.

Тематична рамка

В този уебинар ще получите информация за понятието „умения за 21. век“, разработени от ЮНЕСКО, Европейската комисия, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др. и залегнали в Закона за предучилищното и училищното образование. Ще се запознаете с програми, училища, учители и ученици, които успешно работят за създаване и развиване на умения за 21. век. Ще видите добри практики във видеоматериали.

Такса: 60 лв.
За подробна информация: http://www.madara.bas.bg/modern_education.html

 • Вид:
  Уебинар
 • Време на провеждане:

  14–15 март от 14,00 до 16,15 ч.
  18 март от 10,00 до 15,00 ч.
 • Ръководител:

  д-р Стефания Димитрова
 • За контакт и заявки:

  cirec@cirec.eu
  0878 468 582