Предназначение: за учители по професионална подготовка и за всички, които проявяват интерес към разглежданата проблематика

Тематична рамка: Наредба № 16/8.12. 2016 за управление на качеството в  институциите.

Подходи и методи за изграждане на система за качеството и нейното управление. Връзката: осигуряване – поддържане – усъвършестване на системата за качеството. Политика за управление на качеството. Структура на система за качеството. Методи и инструменти за измерване и оценяване.

Програмата завършва с представяне на варианти на отделни елементи от системата за управление на качеството.

 • Вид:
  Тематичен курс
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  по заявка
 • Ръководител:
  доц. дпн Славка Ненова
 • За контакт и заявки:
  088 7361170; snenova@diuu.uni-sofia.bg
escort mersin escort adana escort ankara escort bodrum escort