Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по английски език.

Тематична рамка:

Европейската езикова политика в областта на чуждоезиковото образование. Общата европейска езикова рамка: концепция, връзка с българските Държавни образователни изисквания и учебни програми по чужд език. Принципи на комуникативното езиково учене и преподаване. Модифициране на рецептивното и продуктивното речево поведение.

Програмата завършва с дискусия.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16/24
 • Брой кредити:
  1/1,5
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  ас. д-р Мария Тотоманова-Панева
 • За контакт и заявки:

  ас. д-р Мария Тотоманова-Панева
  m_totomanova@abv.bg
  diuu_katedra_xo; 02 8080 720