Предназначение:

за учители по английски език.

Тематична рамка:

Многоезичието като езикова политика на ЕС. Многоезичие и езиково разнообразие. Междукултурна комуникация и комуникативна компетентност. Добри практики в световен и европейски контекст. Интегриране на език и учебно съдържание (CLIL). Анализ на междуезиковото разбиране – основи и възможности за прилагане.

Програмата завършва с дискусия.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720