Наредба №12 от 1.9.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти може да видите тук. x
Предназначение:

за учители по английски език.

Тематична рамка:

Многоезичието като езикова политика на ЕС. Многоезичие и езиково разнообразие. Междукултурна комуникация и комуникативна компетентност. Добри практики в световен и европейски контекст. Интегриране на език и учебно съдържание (CLIL). Анализ на междуезиковото разбиране – основи и възможности за прилагане.

Програмата завършва с дискусия.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  8/16
 • Брой кредити:
  0,5/1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  ас. д-р Мария Тотоманова-Панева
 • За контакт и заявки:

  ас. д-р Мария Тотоманова-Панева
  m_totomanova@abv.bg
  diuu_katedra_xo; 02 8080 720