Предназначение

за учители по физика и астрономия с трета и втора ПКС.

Тематична рамка

Видове педагогически изследвания. Методология на педагогическите изследвания. Обработка и анализ на получените резултати от педагогическото изследване. Подготовка, провеждане на диагностично изследване и на дидактически експеримент. Представяне на резултатите от педагогическото изследване и оформяне на писмената разработка.

 • Подготовка за:
  II, I ПКС
 • Вид:
  полифазна присъствено-дистанционна
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ
 • Ръководител:
  доц. д-р Нели Димитрова
 • За контакт и заявки:
  ndimitrova@diuu.uni-sofia.bg, 0898222732