Предназначение:

за учители, класни ръководители и други педагогически специалисти

Тематична рамка:

Анализ на ключовите емоционални, социални и когнитивни компетентности, необходими на учителя за успешно управление на класа. Психологическа и неврологична основа на успешното лидерство. Причини за професионалния стрес на учителя и техники за контрол над хроничния стрес, както и за трениране на качества за успешни взаимоотношения „учител – ученик“. Стратегия за устойчиво развитие на екипа на класа.

След успешно преминаване на уебинара участниците:

 • ще повишат своята емоционална и социална интелигентност за успешно управление на класа;
 • ще могат да разпознават източниците на професионален стрес и да си създават стратегия за справяне с хроничния стрес;
 • ще придобият умения за мотивиране на устойчиво развитие на екипа на класа.
 • Вид:
  Интернет семинар/уебинар
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  14-15.03.2020 г.
 • Място на провеждане:
  Интернет
 • Ръководител:
  д-р Стефания Димитрова
 • За контакт и заявки:

  cirec@cirec.eu, 0878 468 582;
  www.семинар.бг