Работа с трудни деца в детската градина

Предназначение:

за учители и възпитатели

Тематична рамка:

Какво наричаме трудно за комуникация, хиперактивно или депресирано дете. Какво представляват циклите на предизвикателното поведение. Как се отразява върху учителя и върху останалите деца предизвикателното поведение и как то би могло да бъде неутрализирано.

След успешно преминаване на семинара участниците:

 • ще могат да разпознават различните причини, поради които едно дете е трудно за комуникация, хиперактивно или депресирано;
 • ще могат да прилагат успешни методи и техники за комуникация с трудните деца;
 • ще умеят да неутрализират конфликтните ситуации в групата и да възстановяват добрия климат в нея и добрите взаимоотношения с децата.
 • Вид:
  Интернет семинар/уебинар
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  15-16.02.2020 г.
 • Място на провеждане:
  Интернет
 • Ръководител:
  д-р Стефания Димитрова
 • За контакт и заявки:

  cirec@cirec.eu, 0878 468 582;
  www.семинар.бг