Предназначение:

за учители по ICT, които могат да инсталират, въведат в експлоатация и поддържат закупената и предоставена от МОН програма Сървър 2016 на Майкрософт.

Тематична рамка:

Курсът е съставен от четири модула, всеки съдържащ по 40 часа или петдневно обучение. Всеки модул разглежда важна страна от архитектурата и функционалните особености на Сървър 2016. Всичките модули съдържат по равен брой часове онлайн и присъствени, като целта е да се получи максимална практическа готовност за въвеждане в експлоатация на Сървър 2016 в училищната работа. Отбелязваме, че благодарение на въвеждането на тази програма в експлоатация, училищата, които притежават терминали по приключилия проект на МОН, биха могли да ги активират и поддържат вече сами, без да има нужда от външна фирма-доставчик на услуга по поддръжката. Модулите обръща внимание на четири основни аспекта, позволяващи да се овладее и внедри в работа програмата Сървър 2016 на Майкрософт, осигурена от МОН, за работа на всички учебни звена в системата на Р България:

Модул 1: Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на Windows server 2016

Модул 2: Употреба на мрежи в Windows Server 2016

Модул 3: Идентичност в Windows Server 2016

Модул 4: Защита на Windows Server 2016

След завършване на курса, студентите ще придобият умения по:

 • Инсталирате и конфигуриране на домейн контролер.
 • Управляват обекти в AD DS с графичен интерфейс и с Windows PowerShell.
 • Имплементират AD DS в комплексна среда.
 • Имплементират AD DS сайт и да конфигурират и управляват репликация.
 • Имплементират и управляват Group Policy Objects (GPOs).
 • Управляват потребителски settings с GPOs.
 • Защитават AD DS и потребителски акаунти.
 • Имплементират и управляват certificate authority (CA) йерархичност с AD CS.
 • Управляват и контролират използването на сертификати.
 • Имплементират и администрират AD FS.
 • Имплементират и администрират Active Directory Rights Management Services (AD RMS).
 • Имплементират синхронизация между AD DS и Azure AD.
 • Да извършват мониторинг, troubleshoot и да извършват непрекъсваемост на AD DS services
 • Ще могат да нсталират Windows Server 2016 с графичен интерфейс, CORE
 • Ще имат познания за работа с Windows PowerShell
 • Ще могат да промотират сървър до Domain Controller
 • Ще могат да конфигурират мрежова инфраструктура с IPv4 и IPv6 – адресация
 • Ще могат да администрират DHCP и DNS протоколи, Direct Access, VPN
 • Ще са в състояние да имплементират Storage Spaces, File and Print Services, клъстери и network load balance
 • Ще осигуряват защита на споделени папки с Shadows Copies
 • Ще конфигуриране на Work Folders
 • Ще осъществяват конфигуриране на Network Printing
 • Ще могат да работят с Group Policy
 • Ще могат да защитават Windows Server 2016 с Group Policy
 • Ще могат да администрират Server Virtualization и Hyper-V

За всеки обучаван, курсът приключва с провеждане и оценяване на синхронна онлайн сесия.

 • Вид:
  Тематичен ICT-курс
 • Брой учебни часове:

  80 часа присъствена форма
  80 часа онлайн практикум
 • Брой кредити:
  11
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:

  Присъствена сесия (80 часа); онлайн ВЕДАМО практикум (практикум – 80 часа в удобно време)
 • Ръководител:
  Станирир Пенелов, сертифициран Майкрософт-обучител
 • За контакт и заявки:
  Ана Гошева
  Тел.: 0899816811
  agosheva@proznanie.bg