Предназначение:

за педагози, които работят с деца от предучилищна възраст и други педагогически кадри, желаещи да придобият теоретични и практически умения за синхронно дистанционно обучение в предучилищна възраст.

Тематична рамка:

Курсът има два основни акцента: инструментален и методически. За целта курсистите ще бъдат запознати в присъствена сесия с виртуалната учебна среда ВЕДАМО, която е онлайн среда за обучение и комуникация. Тя комбинира висококачествена видео-конферентна връзка с различни инструменти за съвместна работа и онагледяване. Средата е уеб-базирана и е разработена специално за нуждите на преподаватели и обучаеми, които желаят да обменят знания и умения в удобни за всеки ритъм и време. Нейната гъвкавост позволява да бъдат лесно комбинирани различните достъпни функционалности, с цел постигането на максимален брой приложения в сферата на образованието: упражнения, индивидуална работа или работа в групи, обучения, уъркшопи, уроци, лекции, оценяване, консултации, семинари, дискусии и много други.

След успешно преминаване на семинара участниците ще могат да:

 • Боравят с методическите стратегии и принципи за работа в синхронна виртуална среда като отчитат спецификите на онлайн преподаването.
 • Боравят с инструментите на виртуалната учебна среда ВЕДАМО като прилагат функционалностите им за реализиране на разнообразни образователни дейности.
 • Подготвят и провеждат напълно самостоятелно синхронна учебна сесия в уеб-базиран среда.

За всеки обучаван, курсът приключва с провеждане и оценяване на синхронна онлайн сесия.

 • Вид:
  Интерактивен семинар
 • Брой учебни часове:

  8 часа присъствена форма; 8 часа онлайн практикум
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:

  Присъствена сесия (8 часа); онлайн практикум във ВЕДАМО (практикум – 8 часа в удобно време, от които 1 час консултация; 5 часа практикум и 2 часа финални насоки и обратна връзка)
 • Ръководител:
  д-р Вероника Рачева
 • За контакт и заявки:
  Ана Гошева
  Тел.: 0899816811
  agosheva@proznanie.bg