Предназначение:

за учители по гръцки език.

Тематична рамка:

Европейската езикова политика в областта на чуждоезиковото образование. Общата европейска езикова рамка: концепция, връзка с българските Държавни образователни изисквания и учебни програми по чужд език. Принципи на комуникативното езиково учене и преподаване. Модифициране на рецептивното и продуктивното речево поведение.

Програмата завършва с дискусия.

 • Вид:
  Монофазна програма
 • Брой учебни часове:
  16
 • Брой кредити:
  1
 • Време на провеждане:
  по договаряне
 • Място на провеждане:
  ДИУУ / по заявка
 • Ръководител:

  проф. дфн Димитър Веселинов
  гл. ас. д-р Мария Тотоманова-Панева
 • За контакт и заявки:
  Ирина Ангелова
  iangelova@diuu.uni-sofia.bg; 02 8080 720