В периода 28-29 март 2020 г. във виртуална класна стая успешно се проведоха първите дистанционни публични защити в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийския университет „Св. Климент Охридски“

В общо 12 сесии своите дипломни разработки защитиха 58 специализанти от Следдипломна квалификация №7625