Вестник „Учителско дело“ от 15 юни 2020 г. публикува специален материал върху тенденциите в развитието на квалификационно-педагогическата политика на Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) в условията на пандемия.

В публикувания в брой 233 от 15.06.2020 г. на в. „Учителско дело“ специален материал върху тенденциите в развитието на квалификационно-педагогическата политика на Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) бе поставен акцент върху потенциала на Департамента „като звено в структурата на най-големия университет в страната“ да осигури „обучение на учителите по всички теми и проблеми, от които те се интересуват и имат необходимост“. Подчертано бе, че „именно ДИУУ пръв от всички образователни структури на Софийския университет“ започва да провежда „дистанционни публични защити на учители още на 28 март 2020 г.“, като преподавателите по категоричен начин показват как адекватно могат да се прилагат „иновативни положителни практики в условията на извънредно положение“. Стимулирането на „партньорството с правителствени и неправителствени национални и международни организации, които осъществяват квалификация на учители“ е изведен като неотменен приоритет за ДИУУ. Централно място бе отделено на кампанията по записване на кандидати за получаване на професионалноквалификационни степени (ПКС), като бе подчертано, че платформата за записване ще бъде отворена до 24.00 часа на 31.07.2020 г.