София, 21 октомври 2022 година

конференцията се провежда в сътрудничество със

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ кани желаещите университетски преподаватели, представители на административния състав на министерство на образованието и науката, специалисти от регионално управления на образованието – София град, специалисти в системата на средното образование, директори на детски градини и училища, учители и други педагогически специалисти, представители на синдикати, неправителствени организации и всички заинтересовани лица за участие в XII МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ на тема: „Съвременното образование и квалификацията на учителите – традиции и иновации”.

Целта на форума е чрез участието на широк кръг учени и педагогически специалисти, експерти в образованието, представители на синдикални и неправителствени организации да се анализира и представи една модерна визия за съвременното образование и съвременния учител, очертавайки спецификата и своеобразието на характеристиката на съвременния профил на учителя, съобразно парадигмата на образователната система у нас.

 

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

В РАМКИТЕ НА ФОРУМА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:

 

ФОРМАТ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОРУМА:

Организационният комитет има готовност да съобрази формата за провеждане на събитието според актуалната обстановка.

 

СРОКОВЕ

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ

Участие с един доклад: 80 лв.

Участие с 2 доклада: 100 лв.

Участие без доклад: 40 лв.

За щатни преподаватели и служители от Софийски университет „Св. Климент Охридски“: 70 лв.

БАНКОВА СМЕТКА  за превод на съответните такси

Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

BIC BNBGBGSD

БНБ – Централно управление

Основание за плащане: ДИУУ – такса за участие в XII есенен научно-образователен форум

 

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОФОРМЛЕНИЕТО НА ДОКЛАДИТЕ

Текстът да бъде подготвен на MS Word.

 

КРЕДИТИ

(отнася се за педагогическите специалисти в системата на средното образование)

Участник с доклад получава 1 (един) квалификационен кредит.

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: проф. дн Димитър Веселинов

Секретар: гл. ас. д-р Даринка Игнатова

Членове:

гл. ас. д-р Георги Кожухаров

ас. инж. Здравка Костадинова

За контакт: mnodiuu@gmail.com