На 7 декември 2023г. в зала 2 в сградата на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ беше проведен XIII МЕЖДУНАРОДЕН ЕСЕНЕН НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ на тема „КРЕАТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПОДКРЕПА НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ“. 

Форумът беше открит с встъпително слово от директора на департамента – проф. дн. Димитър Веселинов, който направи кратка ретроспекция на събитието.

Във форума взеха участие преподаватели от Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и педагогически специалисти от цялата страна. 

В рамките на форума беше споделен опита в областта на съвременните образователни методи. Участниците представиха своите научноизследователски открития. Акцентът попадна върху иновативните методи на преподаване и обучение.