Наградени бяха участниците в XVI Конкурс за образователни продукти в Департамента за информация и усъвършенстване на учители. Конкурсът е насочен към широк кръг педагогически специалисти, учители, директори, експерти от РУО. В категориите „Технологии“, „Наука“, „Изкуства“ бяха обсъдени двадесет и седем иновативни разработки, открояващи се с доказан практико-приложен характер.
В категория „Технологии“ с първо място бе отличена Елиза Методиева Кирилова-Боричкова за проекта „Интерактивни методи като способ за обучение по френски език в училище“. На първо място в категория „Наука“ е Галя Петрова с „Образователни презентации по предмета Биология и здравно образование. На Антоанна Стоянова Стоименова бе присъдено първо място в категория „Изкуства“ с проект ,,Цветен валс” – педагогическо взаимодействие за IV група в детската градина, рисуване върху стъкло.

Организационният комитет работи в състав: проф. дн. Димитър Веселинов, ас. Здравка Костадинова, гл. ас. др. Даринка Игнатова и ас. др. Георги Кожухаров.

Конкурсът за образователни продукти в Департамента за информация и усъвършенстване на учители традиционно е насочен към представяне на съвременна визия за образованието и създаване, споделяне на образователни продукти, базирани на съвременни подходи за обучение, подобряващи качеството на учебния процес по различните учебни предмети.